Finance

 •  Connie FriConnie Frick, Director of Finance ck, CPA
  Director of Finance
  cfrick@lexrich5.org

  Phone: (803) 476-8148
  Fax (803) 476-8237

   

  Leann London, CPA Accountant  Leann London, CPA
   
  Senior Accountant
   llondon@lexrich5.org
   Phone: (803) 476-8133
   Fax: (803) 476-8237

   

  Trish LarkinTrish Larkin
  Accountant
  tlarkin@lexrich5.org
  Phone: (803) 476-8139
  Fax: (803) 476-8237

   

   Carlene Lindler, Accounting Specialist IICarlene Lindler
  Accounting Specialist II
  clindler@lexrich5.org

  Phone: (803) 476-8134
  Fax: (803) 476-8237

   

  Sue OdomSue Odom
  Accounting Specialist I
  sodom@lexrich5.org
  Phone: (803) 476-8265
  Fax: (803) 476-8237

    

  Sonya Shealy, Accounts Payable Specialist Sonya Shealy
  Accounts Payable Specialist

  smshealy@lexrich5.org
  Phone: (803) 476-8171
  Fax (803) 476-8237

   

    

  Candy FrickCandy Frick, Accounts Payable Specialist
  Accounts Payable Specialist

  cwfrick@lexrich5.org
  Phone: (803) 476-8141
  Fax (803) 476-8237

   

   

   

Payroll

 • Kay Dickerson, Payroll Specialist II Kay Dickerson
  Payroll Supervisor
  sgdicker@lexrich5.org
  Phone: (803) 476-8147
  Fax (803) 476-8237

   
  Linda Jackson, Payroll Specialist I Linda Jackson
  Payroll Specialist II
  lcjackson@lexrich5.org

  Phone: (803) 476-8143
  Fax (803) 476-8237

   

   Lisa Frederick Lisa Frederick
  Payroll Specialist I
  lfrederi@lexrich5.org

  Phone: (803) 476-8144
  Fax (803) 476-8237

   

  Melissa WherrellMelissa Wherrell
  Payroll Assistant

  mwherrell@lexrich5.org

  Phone: (803) 476-8156
  Fax (803) 476-8237